13 december 2015

Eriksberg, från varv till bostäder vid Göta älv

Lucka 13

Fynd från stenåldern, bronsåldern och järnåldern bevisar att det  tidigt fanns människor på Hisingen, men man vet inte vilken roll Eriksberg spelade i Göteborgs gamla historia. Redan på 1500-talet fanns det ett varv vid Lindholmen, dock inte vid Eriksberg, som byggde båtar för svenska örlogsflottan. Området blev viktigt med sin industrialisering i Göteborg under 1800-talet, när också ett industriområde växte fram vid Vänern och större fartyg, tack vare att de första slussarna byggdes, kunde trafikera Göta älv.


År 1841 startade skotten Alexander Keiller en mekanisk verkstad som sex år senare förvandlades till ett varv som låg inom vallgraven i Göteborg. Men området visades vara för litet för varvet eftersom Keiller tänkte bygga stora fartyg. Från 1855 började han köpa upp mark på Hisingen därför att, Christian Barchman två år tidigare, grundade Eriksbergs Mekaniska Verkstad på Hisingen och Eriksberg utvecklades till ett industriområde. I mitten av 1800-talet fanns de plötsligt två varv på Hisingen som bestämde framtiden på Hisingssidan.

Eriksbergs Mekaniska Verkstad levererade det första fartyget år 1873 och inom några decennier blev Göteborg en av världens största varvsstäder. I över 150 år tänkte hela världen på varvsverksamheten när man pratade om Göteborg. Men på 1970-talet började varvskrisen och 1979 levererade Eriksbergs Mekaniska Verkstad det sista fartyget, bara några år efter man hade tänkt sig att expandera och att bygga verkstäder i Färjestaden.

Från 1985 förändrades Eriksberg och varvsområdet användes för att bygga bostäder, ett hotell och Nordens största idrottshall. Restauranger tillkom och snart började Älvsnabben trafikera mellan Göteborg och Eriksberg. När Göteborgs stad år 1996 köpte Eriksbergs Förvaltings AB byggdes fler och fler höghus längs Göta älv, utan att tänka på klimatuppvärmningen. Husen är så nära vattnet att när det blir en högre vattennivå med klimatuppvärmningen, och när högvattnet kommer kan hela kajområdet bli översvämmat.

Copyright Text/Foto: Herbert Kårlin

Mit Stena Line nach Schweden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar