22 december 2015

Packhusplatsen förvandlas till Packhuskajen

Lucka 22

Packhusplatsen utvecklades i och med att Göteborgs första hamn längs Stora Hamnkanalen gjorde framsteg. I början fanns det här bara en enda träbrygga och i slutet av 1600-talet förvandlades nästa hela platsen till kronans masthamn där mastvirke förvarades och mindre båtar kunde lägga till. Vid platsens yttersta kant byggdes år 1782 det första Sahlgrenska sjukhuset med hjälp av en donation från Nicolaus Sahlgren.


Sjukhuset blev kvar till 1823 och revs 1902. Området Packhusplatsen fylldes igen 1861 och 1870 bygges Posthuset med platsen framför sina fönster. Redan under 1890-talet bestämde man att flytta posthuset, men efter många problem med den nya tomten flyttades Posthuset så sent som 1925 till Drottningtorget där man idag hittar ett av de största hotellen i Göteborg.

Redan 1866 byggdes Stora Tullhuset på Packhusplatsen som fick sitt namn efter Packhuset, ett annat namn för Stora Tullhuset. Samma tiden utvecklades hamn- och varvsaktiviteter i Göteborg och staden planerade en kajanläggning längs Packhusplatsen, dagens Packhuskajen. De flesta husen längs och på Packhusplatsen byggdes under 1900-talet, utom Packhuskajen 8, kallat Kajskjul 8, som är det enda huset som fanns redan 1885 som skjul.

På Packhuskajen finns idag Operan vid Lilla Bommen och Casinot vid Stora Hamnkanalen. Längs kajen finns det världens största flytande fartygsmuseum, Göteborgs maritima centrum Maritiman, som öppnades 1987 när innerhamnen hade tömts med varvskrisen och de stora fartyg lade till vid ytterhamnen. På kvällarna ligger området öde och bara besökarna av Kajskul 8 smyger sig förbi de stora museifartyg som ligger längs kajen.

Copyright Text/Foto: Herbert Kårlin

Mit Stena Line nach Schweden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar