12 december 2015

Svenska Ostindiska Kompaniet och Sjömagasinet

Lucka 12

Redan Gustav II Adolf ville på sin tid skapa handelskompanier i Sverige eftersom andra länder gjorde stora vinster med handel med Asien, Afrika och Amerika. 1626 fick holländaren Willem Usselincx alla privilegier för att handla med Asien, men krig och handel gick inte ihop och projektet dog innan det första fartyget lämnade hamnen in Göteborg. Det tog över 100 år innan Sverige fick sitt handelskompani och 1731 grundades det Svenska Ostindiska Kompaniet med huvudkontor i centrala Göteborg.

Sjömagasinet och Sankta Birgitta i Klippan

Svenska Ostindiska Kompaniet hade ändå ett problem, de stora fartygen kunde inte komma längre in än till Klippan, ett område med industri långt ifrån staden Göteborg. Det fanns bara en lösning, att bygga en hamn och lagerbyggnader i Älvsborgs stad och sedan hämta varorna med mindre båtar som kunde trafikera mellan Klippan och handelskontoret vid Stora Hamnkanalen.

De första decennierna lastade man troligtvis varorna från Kina direkt från de stora fartygen till mindre båtar och transporterade varorna till handelshuset. Men med den tredje oktrojen letade den Svenska Ostindiska Kompaniet efter en bättre möjlighet och byggde Sjömagasinet. Det timrade lagret var cirka 60 meter långt och hade nio rum för olika varor. Efter Kompaniets upplösning år 1813 blev byggnaden till ett sillmagasin, senare flyttade lotsarna och Tullverket in och 1984 öppnades en restaurang i lagret som utvecklades med tiden till en exklusiv restaurang vid hamninloppet.

Några år innan Svenska Ostindiska Kompaniet hade sitt lager i Klippan byggdes en smedja i  närheten som tillverkade ankare för ostindiefararen och verktyg som behövdes på fartygen. Senare bedrevs i huset ett sillrökeri och ett gjuteri. På 1880-talet blev smedjan arbetsplats för fångarna på Nya Varvet. 1970-talet renoverade Göteborgs stad byggnaden som tillhör de äldsta som finns kvar i Klippan.

Copyright Text/Foto: Herbert Kårlin

Mit Stena Line nach Schweden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar