08 december 2015

Nya Varvet, örlogshamn och fängelse

Lucka 8

Nya Varvet hade ingen större betydelse innan Gustav II Adolf grundade Göteborg. De få fynd från stenåldern i området utesluter en tidig bosättning och när Karl IX och Gustav II Adolf började att försvara mynningen av Göta älv mot möjliga fiender trodde de att man måste försvara staden längre ut vid Västerberget. Just därför byggdes Nya Älvsborg fästning i  Älvsborgsfjorden.

Nya Varvet, fängelse

Nya Varvets historia börjar cirka år 1700 när den Stora Nordiska kriget började. Två år tidigare hade den 15-årige kung Karl XII planerad att förstärka sjöförsvaret på västkusten och letade efter en permanent örlogsstation i Göteborg. Nya Varvet var som skapad för kungens idé och snart fanns det i hamnen tre örlogsfartyg. De alternativa hamnar vid Tångudden, Stigberget och Stora Bommen visade några nackdelar eftersom kungen sökte en plats som var långt utanför Göteborg men samtidig tillräcklig säker från fienden

När den Stora Nordiska kriget slutade 1721 förblev Nya Varvet örlogshamn. Med Napoleonkriget i början av 1800-talet visade sig att hamnen och området var föråldrad. Marinbasen bygges ut och moderniserades, men eftersom Göteborg aldrig var hotad under krigen, så förlorade örlogshamnen vid Nya Va,rvet sin betydelse och några decennier senare fanns det tomma byggnader och en övergiven hamn. Bara efter Unionsupplösningen med Norge och de båda världskrigen utökade den militära aktiviteten i Nya Varvet för kort tid.

I slutet av 1800-talet var örlogshamnen vid Nya Varvet nästan övergiven. Militären ville ändå inte sälja området och letade efter en lösning. 1870 överlåt dem området till Fångvårdsstyrelse, på villkor att de kunde återta Nya Varvet om det blev nödvändig för landets säkerhet. I början blev  Nya Varvet en arbetsanstalt för ynglingar, sedan en centralfängelse för män och slutligen en fängelse för kvinnor. Under 1980-talet slutade den militära aktiviteten i Nya Varvet och de första bostadshus förvandlade området på nytt.

Copyright Text/Foto: Herbert Kårlin

Mit Stena Line nach Schweden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar