17 december 2015

Lindholmen, vägen till Science Park

Lucka 17

Lindholmen fick sitt namn efter de stora lindskogar som fanns på ön Hisingen och som försvann delvis i och med Göteborgs varvshistoria och resten försvann när staden Göteborg bestämde att ön skulle vara en del av Göteborg, staden som Gustav II Adolf hade grundat. Fram till 1855 var Lindholmen skild från fastlandet. Hisingsbron, den första fasta förbindelsen mellan fastlandet och ön, invigdes den 1 december 1874. Innan dess fanns det bara en färja vid Klippan som trafikerade mellan Älvsborgs stad och Färjestaden.


Man vet inte vilken roll Lindholmen spelade under vikingatiden och inte heller vem det var som bodde här från stenåldern till järnåldern. Ett fynd berättar tyvärr inte så mycket. Därför börjar Lindholmens historia i mitten av 1200-talet när Håkan av Norge och Birger Jarl träffades i Lindholmsslottet på Slottsberget. Mötet avslutade inte de ständiga striderna mellan Sverige, Norge och Danmark, men Lindholmen blev svenskt och hade från den tiden en bättre tillgång till Göta älvs mynning.

Under 1500-talet planerade Gustav Vasa en stad i dagens Lindholmen, men motstånden från staden Nya Lödöse var för stor och den politiska läge på Hisingen var spänd. 100 är senare skulle Gustav II Adolf grunda och befästa Göteborg på fastlandet, på andra sidan älven. Men redan under Gustav Vasa började skeppsbyggeriet på Lindholmen som skulle, under andra halvan av 1800-talet, utveckla sig till Göteborgs viktigaste industri.

Under 1980-talet kom den stora varvskrisen och Lindholmen förändrades. Det började med några utbildningscenter för tidigare varvsarbetare och när staden Göteborg i början av 1990-talet tog över ansvaret för Lindholmen, placerades sex gymnasieskolor på Lindholmen och dagen Science Park började växa fram. I dag är Lindholmen Göteborgs utbildnings- och forskningscenter som töms fredag kväll och vaknar vid liv på måndag morgon.

Copyright Text/Foto: Herbert Kårlin

Mit Stena Line nach Schweden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar