11 december 2015

Klippan och Älvsborgs slott (Gamla Älvsborg)

Lucka 11

Klippan omnämndes första gången i Karlskrönikan från 1450, cirka 100 år efter Gamla Älvsborg byggdes som befästningsanläggning vid Göta älvs mynning. Ruinerna som finns kvar kommer från renässansslottet som bygges på samma ställe som medeltidsborgen. Slottet raserades år 1661 och stenarna transporterades till Nya Älvsborg, den nya fästingen som skulle skydda Göteborg mot en invasion från havets sida, även om den största faran inte fanns längre efter Freden i Roskilde år 1658.

Älvsborgs slott (modell), Klippankompaniet

Namnet Klippan kommer troligen från ett klippberg som inte finns kvar heller och som delvis bildade Göteborgs första hamn eftersom större båtar kom inte längre uppströms, älven uppåt var för grund den där tiden. Här på Klippan startade under sent 1500-talet också den första färjeförbindelse med Färjestaden på Hisingen, till Karl IX:s Götheborg, en förbindelse som slutade när Älvsborgsbron öppnade för trafiken.

Klippan var, tillsammans med Röda Sten, Göteborgs första industriområde. Idag finns några byggnader av denna epok kvar, men sockerbruket stängdes redan 1957 och Carnegiebryggeriet stängde 1976. Även hantverkarna finns inte längre längs vattnet i Klippan. På en mindre kulle i Klippan ligger fortfarande Sankta Birgittas kapell som David Carnegie byggde för arbetarna i sockerbruket och de som jobbade i bryggeriet. Sankta Birgitta fick namnet efter det skotska helgonet Brigid av Kildare och kapellet liknar det som finns i Carnegies hemby Balquhidder i Skottland.

Klippans historia började med Gamla Älvsborg och Älvsborgs stad och delas i två epoker, den första till Freden i Roskilde när danskarna erövrade flera gånger fästningen och slottet och den andra efter att danskarna hade lämnat över stora delar av landet till Sverige. Freden i Roskilde var nödvändig för att använda området i Klippan på ett permanent sätt och att bygga upp en industri och skapa en handelshamn som användes också från Ostindiska Kompaniet som gjorde Göteborg till ett handelscentrum.

Copyright Text/Foto: Herbert Kårlin

Mit Stena Line nach Schweden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar