06 december 2015

Västerberget och Oscar II:s fort

Lucka 6

Nya Älvsborgs fästning avfördes från Sveriges försvar vid slutet av 1800-talet. Göta älv låg från den tiden öppen för eventuella fiender eftersom den svenska flottan i Göteborg inte kunde skydda inloppet till Göteborg. När man letade efter en plats för en ny försvarsanläggning vid älvens mynning bestämde man sig för Västerberget som ligger tvärs över den Nya Älvsborgsfästning med en vy långt ut över den södra skärgården.


När Oscar II:s fort byggdes mellan 1899 och 1907 brydde man sig inte mycket om förhistorien och vi vet inte om det fanns några tecken från tidiga folkgrupper. Dessutom består Västerberget av granit. Militären var därför tvungen att spränga anläggningarna in i berget, som hade fördelen att fortet fanns under marknivå och blev osynligt för flygplan och krigsfartyg. I början av  1900-talet var Oscar II:s fort unikt i Sverige.

I Oscar II:s fort fanns det 300 soldater som bodde i mörka och fuktiga hål som ledde genom gångar i berget till den modernaste försvarsanläggning som fanns i början av 1900-talet. Soldaternas liv i fortet och jobbet i anläggningen var även gömd  för Göteborgs invånare. Redan på 1930-talet var fästingen omodern, men med andra världskrigets utbrott bestämde militären för att behålla Oscar II:s fästingen och sin militära roll upphörde så sent som 1955.

När man tar Göta älv uppströms så ser man på Västerberget två kanonrör som är riktade mot inloppet till Göteborgs hamn. Fortet blev den sista fasta befästningen av Göta älvs mynning och är den enda i Sverige som ser tills idag likadan ut som i början av 1900-talet. Under andra världskriget var det inte bara Oscar II:s fortet som skulle skydda Göteborg, man blockerade även hamninloppet med fartyg som vattenfylldes och låg tvärs över älven. På detta sätt ville man förhindra att tyska krigsfartyg närmade sig Göteborg.

Copyright Text/Foto: Herbert Kårlin

Mit Stena Line nach Schweden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar