09 december 2015

Färjestaden och Karl IX:s Götheborg

 Lucka 9

När man lämnar Nya Varvet uppströms så riktar man sina blickar mot Färjestaden på Hisingen. Utom namnet finns det inte mycket kvar av en stad och när Färjestaden, som tidigare hette Götheborg, firade 400 år försökte Göteborg glömma en del av sin historia. Här i Färjestaden grundade Hertig Karl, sedermera Karl IX, år 1603 en handelsstad med namnet Götheborg. Om man besöker idag Karl IX:s stad så hittar man bara några stenar och en kyrkruin kvar som påminner Göteborgs utveckling vid mynningen av Göta älv.


Göta älvs mynning var redan under vikingarna vägen till rikedom och Sveriges öppning till andra länder. Karl IX valde Färjestaden för att bygga Götheborg för sitt läge och var övertygat om att Älvsborg med sitt slott på andra sidan älven var en viss säkerhet mot eventuella anfall från danskarna och samtidig ett skydd mot de hårda vindar från havet. Den enda nackdelen var att det behövdes en färja som trafikerade de 300 meter mellan Älvsborg och Götheborg eftersom soldaterna fanns i Älvsborg.

Uppdraget att bygga Götheborg gick till holländaren Cornelius Corneliusson. Byggherren hämtade rika holländare till Sverige som alla fick betydande privilegier. Den där tiden var det just holländare som var ansvariga för Götheborgs handel med andra länder. Götheborg växte snabbt och pengar från handelsaktiviteter användes för att värva soldater för polska och ryska krigen. Man redan 1611 brändes staden ner av danskarna som betraktade Götheborg som hot för de egna handelsaktiviteter. Holländarna hade allt gjord för att utveckla staden och glömt att börja med försvarsverket i stället av handelshus.

300 år senare byggdes på samma ställe Färjestaden som växte inom några år till en liten stad med villor, skola, affär och landshövdingehus. Men Färjestadens framtid slutade när Alvsborgsbron byggdes. De flesta hus revs, andra blev till moderna ruiner som stod tomma över flera år eftersom Göteborg tänkte utbygga varvet av Västra Eriksberg. När varvsaktivitetet backade och så kallade husnallar flyttade in i de tomma hus, rev staden nästan alla byggnader i Färjestaden. Snart försvinner även de sista tio hus som finns kvar för att skapa en modern Göteborg och bara kyrkruinen från 1600-talet skall påminna om Färjestaden och Götheborg.

Copyright Text/Foto: Herbert Kårlin

Mit Stena Line nach Schweden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar