14 december 2015

Fiske och fiskehamnen i Göteborg

 Lucka 14

Tvärs över Göta älv från Eriksberg räknat hamnar man vid Göteborgs fiskehamn och Sveriges största fiskeauktion, utan att man ser ett enda fiskebåt i området. Och historiskt sett fanns det här varken den första fiskehamnen och inte heller Göteborgs första handelsplats för fiske. Redan på 1400-talet fanns det en fiskehamn vid Klippan och på den tiden hade Älvsborgs slott även fiskerättigheter i delsjöarna och fick därifrån insjöfisk, kräftor och ål. Troligen fanns det i Älvsborgs stad även de första fiskehandlarna i Göteborgstrakten.


Efter det att Gustav II Adolf hade grundat dagens Göteborg hamnade nästan all fiskehandel i Göteborg inom vallgraven. I början lade fiskebåtarna till vid Lilla Torget och sålde fångsten direkt från båtarna, senare flyttades verksamheten till Stora Bommen och ännu senare till Stora Torget, den nuvarande Gustav Adolf Torg. När Göteborgs stad bestämde att platsen skulle bli ett paradtorg, flyttades försäljningen till Fisktorget, där man år 1874 byggde Feskekôrkan.

I början av 1900-talet blev fiskeflottan större, fiskehandeln expanderade och fisket förvandlades i Göteborg till en industri. Nu behövdes det inte bara en fiskehamn men också plats för fiskeförädling, packningshallar och en kaj för de stora fiskebåtar. Första tanken av stadsfullmäktige var att bygga den nya fiskehamnen i Långedrag, men hela området tillhörde inte Göteborg på den tiden och bygga en hamn i Långedrag kunde bryta mot kommunallagen. Slutligen fattade man beslutet att bygga fiskehamnen precis där var vi hittar den idag. I mitten av 1900-talet var Göteborgs fiskehamn en av de största i Sverige och även större fiskebåtar kunde lägga till vid kajen.

På 1950-talet utvecklades området bakom fiskehamnen, trålare blev större och fiskehamnen flyttades mer och mer till Fiskebäck. Bara en mindre fiskeindustri och fiskeauktionen stannade kvar i fiskehamnen. I stället för fiskebåtar transporterade numera lastbilar fisken från Fiskebäck till fiskeauktionen. Göteborgs stad verkar inte längre vara intresserad av fiskeaktivitet och de första sju trålarna tänker nu flytta till Skagen som redan har börjat med en internetfiskauktion. Det finns en stor chans att Danmark i framtiden skall ta över Göteborgs handel med fisk och en industri försvinner från staden.

Copyright: Text/Foto: Herbert Kårlin

Mit Stena Line nach Schweden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar