05 december 2014

Näcken hamnar i Sannegårdshamnen

Lucka 5
Besviket lämnade Näcken Eriksberg och fortsatte uppströms längs älven och hamnade i Sannegårdshamnen. Han såg sig omkring och funderade vad det här var för en plats. Det fanns inga båtar i hamnen, längre bort fanns det flera nya hus, men hela området var lika öde som Eriksberg och julkänslan hittade Näcken inte här heller.
På vänstra sidan låg Sörhallsberget som var mer en kulle än ett berg. Näcken undrade lite vad som hade hänt med byggnaderna som tidigare fanns på berget då han upptäckte några rester från dem. Men nu var Näcken upptagen med sina jultankar och han hade inte tid för att leta efter varvshistorien och allt vad som präglade Sannegårshamnen och Sörhallsberget. På och vid den här kullen fanns inga jultecken alls.

När Näckens blickar svävade till höger, upptäckte han Slottsberget, en bebyggd kulle som hade behållit namnet efter ett slott som började förfalla redan i början av 1400-talet. I husen som fanns på berget fanns det åter bara några adventsstakar och lysande julstjärnor. Näcken letade efter julatmosfären och jultomten, men upptäckte bara att det fanns gamla hus på Slottsberget som inte följde några regler. Först trodde Näcken att han hade hamnat i Gamlestan men sedan upptäckte han att de här husen inte var så gamla, de hade byggts i slutet av 1800-talet.

Efter jultecken, barnens skratt och färgglad belysning letade Näcken förgäves vid Sannegårdshamnen. Den femte dagen i Göteborg liknade den innan och han undrade hur stort Göteborg måste vara. Näcken var säker på att julstaden fanns, det gällde bara att leta i den jättestora staden som han var på besök i nu. Normalt föredrog han naturen med sina många sjöar, älvar, åar och tjärn. Vattnet i älven var verkligen inte i hans smak.


Copyright: Herbert Kårlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar