05 december 2013

Jultomten promenerar längs Vasagatan

Lucka 5

Efter att jultomten hade lämnat Haga Nygata fortsatte han längs Vasagatan, en del av staden som han mindes med sitt jordbruk, sina ängar och sina trädgårdar och några paviljonger. Visserligen fanns inget kvar av 1700-talet, Göteborg var inte längre staden som Linné nämnde i en tid då Göteborg hade mindre antal invånare än dåtidens Uppsala.När jultomten hörde att Vasagatan var bara lite mer än 100 år, fattade han hur snabbt Göteborg hade utvecklats tack vare hamnen, Ostindiska Kompaniet och järnet från Bergslagen som blomstrade redan under 1700-talet. Att de vackra husen längs Vasagatan var byggda för viktiga personer med bra inkomst var självklart.

Och ändå hörde tomten klagomål längs Vasagatan som inte kom från människor eller hus utan från träden. De vackra lindarna, nordiska träden som var över 100 år gamla, var rädda. Göteborg ville inte längre ha de 200 träden utan de planterade freemanlönn, prydnadsträd som tidigare aldrig hade funnits i Sverige. Men träden var inte bara rädda att dö, de tänkte på alla insekter, fåglar och andra djur som nu bodde i lindarna. Hur skulle de kunna stanna i Göteborg med bara unga träd som inte gav dem samma miljö. Nu blev också jultomten bekymrat. Var staden inte regerad av personer som kunde se helheten av stadsmiljön. Att majoriteten av de vackra lindarna inte var sjuka, var för jultomten en självklarhet, en lind kan bli 800 år gammal. Han tänkte också på alla lindar som försvann i Lindholmen och många andra delar av det gamla Göteborg.Var finns det, vad är det och vad betyder det? Skriv svaren i en kommentar och efter jul levererar jag svaren.

Copyright: Herbert Kårlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar